Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznámenie o odstúpení od zmluvy

- Adresát: FINERY DECOR, s.r.o., Zvolenská cesta 173, 974 05 Banská Bystrica

 

- Oznamujem/oznamujeme(*), že týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy o nákupe tohto tovaru(*):

 

- Dátum objednania(*)/dátum prijatia(*):

 

- Číslo dokladu (objednávky/dodacieho listu/faktúry)(*):

 

- Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov:

 

- Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov:

 

- Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár zasielaný v listinnej podobe):

 

- Dátum: